Detta händer på Tallgubben

Lite om mycket!

Föräldrakooperativet Tallgubben
Gubbängsvägen 81
122 45 ENSKEDE

Telefon: 076-555 89 33 alt. 073-687 64 08

FÖRSKOLECHEF/REKTOR

Sofie Pettersson
sofie@tallgubben.se
076-555 89 33

 

KONTAKTFÖRÄLDER/ORDFÖRANDE I FÖRÄLDRAKOOPERATIVET
Fredrik E Kastenholm
ordforande@tallgubben.se