Kontakt

Föräldrakooperativet Tallgubben
Gubbängsvägen 81
122 45 ENSKEDE

Mobil: 076-555 89 33 eller 073-687 64 08

FÖRSKOLECHEF/REKTOR

Sofie Pettersson

sofie@tallgubben.se

KONTAKTFÖRÄLDER/ORDFÖRANDE I FÖRÄLDRAKOOPERATIVET
Hanna Riisager
ordforande@tallgubben.se