Kontakt

Föräldrakooperativet Tallgubben
Gubbängsvägen 81
122 45 ENSKEDE

08-724 60 08
Mobil: 070-769 48 95

FÖRSKOLECHEF
Sofie Petterson
sofie@tallgubben.se

KONTAKTFÖRÄLDER/ORDFÖRANDE I FÖRÄLDRAKOOPERATIVET
Sandra Sundbäck
ordforande@tallgubben.se