Kontakt

Föräldrakooperativet Tallgubben
Gubbängsvägen 81
122 45 ENSKEDE

08-724 60 08
Mobil: 076-555 89 33 eller 073-687 64 08

FÖRSKOLECHEF
Sofie Petterson
sofie@tallgubben.se

KONTAKTFÖRÄLDER/ORDFÖRANDE I FÖRÄLDRAKOOPERATIVET
Sandra Sundbäck
ordforande@tallgubben.se