Föräldrakooperativet Tallgubben

En förskola för alla!

Om oss

Tallgubben är en liten förskola som drivs som föräldrakooperativ. Våra lokaler ligger i ett flerfamiljshus som är fint beläget med egen gård på Gubbängsvägen 81 i Gubbängen.

På Tallgubben finns en avdelning med 17 barn i åldrarna mellan 1 och 6 år. Hos oss arbetar fyra pedagoger och en kock. 

En dag på Tallgubben

– 07:30 öppnar förskolan
Efter ca 8:15 möter vi ofta upp barnen ute på gården för utevistelse
– 09:00 går vi ofta till lekparker, ängarna eller skogarna i närheten av förskolan
– Ca 10:30 vi börjar gå in
– 10:45 samling
– 11:00 äter vi lunch
– 11:45 en stunds vila för de minsta och högläsning för de större
– 12:15-14.00  vuxenledda/ valfria aktiviteter
– 14:00 äter vi mellanmål
– 14:30-17:00 fri lek, oftast ute

*Vi följer Stockholm stads regler för ramtider (d.v.s. kl. 6.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton) om behov finns. Frukost serveras vid behov.

Maten på Tallgubben

Vi har förmånen att ha vår alldeles egna kock som lagar vår mat från grunden. Två dagar i veckan serveras vegetariska måltider.

Vi har ambitionen att maten ska innehålla ekologiska råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Vi serverar hembakat bröd så gott som dagligen.

Inskolning på Tallgubben

När man fått en plats på Tallgubben så strävar vi efter att ni ska känna er varmt välkomna.

Vi använder oss av den komprimerade föräldraaktiva formen av inskolning.

Det innebär att förälder och barn är tillsammans på förskolan under tre hela dagar (kl 9-15). Man får då möjlighet att lära känna pedagoger och andra barn samt de rutiner som finns på förskolan.

Vår Verksamhet

Vår pedagogik grundar sig på förskolans läroplan. Vi strävar alltid efter att barnen skall var delaktiga och uppmuntras i sin utveckling och i sitt lärande.

För oss på Tallgubben är det viktigt att bedriva mycket av vår verksamhet ute. Vi har både skog och många parker i vår närhet och det utnyttjar vi flera gånger i veckan.

Då vi har en utvidgad syskongrupp skapas det bra förutsättningar för att man ser och lär av varandra, men ofta arbetar vi också i mindre grupper.

Vi strävar efter :

  • Att ha en föränderlig miljö där det är barnens intressen och önskemål är i fokus.
  • Att vi är lyhörda för barnens individuella önskemål och uppmuntrar dem i sin utveckling och sitt lärande.
  • Att materialet skall vara tillgängligt för att inspirera till skapande och lek.
  • Vi arbetar mycket medvetet med barnens sociala kompetens. Att lära sig respektera och ta hänsyn till varandra ser vi som mycket viktigt.
  • Att tillsammans synliggöra, uppmuntra och ta tillvara deras olika kompetenser.

Att vara förälder på Tallgubben

Det finns många fördelar med att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ som Tallgubben. Som förälder har man stora möjligheter att aktivt påverka sitt barns förskolegång, och barnen får uppleva hög personaltäthet och god omvårdnad från vår engagerade personal. Dessutom upplever många det som ett stort plus att man lär känna andra barn och föräldrar så väl som man gör hos oss!

I gengäld förväntas man hjälpa till med Tallgubbens verksamhet. Det rör sig om:

  • Städning av förskolans lokaler. Beroende på antalet familjer som har sina barn på förskolan innebär det att varje familj städar tre till fyra veckor per år. Städningen tar ca en timme i anspråk per kväll måndag till torsdag samt lite mer tid då veckoslutsstädning utförs.
  • Aktivt deltagande av alla medlemsfamiljer på en städdag per termin.
  • I de fall personalen anser att jour behövs kallas jourhavande medlem in som vikarierande personal efter det upplevda behovet. Medlemmarna i kooperativet delar upp vardagarna i att vara jourhavande vilket innebär ca var trettonde fjortonde dag, beroende på antalet familjer.
  • Alla familjer ska under perioden för sitt/sina barns vistelse sitta i styrelsen under en period av två år. Styrelsen består av fem personer och resterande medlemmar engagerar sig i olika arbetsgrupper: till exempel ekonomi-, vaktmästar- eller kommunikationsgrupp.
  • Alla familjer förväntas delta på medlemsmöten som är två stycken per termin.

Ställ er i kö

Är ni intresserade och vill ställa er i kö? Härligt!

Detta gör ni som vårdnadshavare genom att själva gå in på Min Barnomsorg på stockholm.se och anmäla er via Utbildningsförvaltningens e-tjänst.

När ni ställer er i kön

När du ställer ditt barn i kö hos oss vill vi att du skriver under detta intyg och skickar eller lämnar in till oss. Ni kommer att skriva under detta dokument igen vid antagning.

Urval

Vi förstår att ni vill veta mer om chanserna för en plats, men vi kan tyvärr inte uppskatta någon väntetid/turordning.

Intag av nya barn beror bland annat på hur många barn som går till förskoleklass samt antal syskon till barn på Tallgubben som väntar plats, vilket är faktorer som kan variera från år till år. Vi har vanligen intag till hösten, vilket dock kan ändras t.ex. om någon familj flyttar eller annan oförutsedd händelse.

Barn antas till förskolan med beaktande av syskonförtur (barn med syskon boende i samma hushåll som redan har en plats på förskolan) samt kötid, enligt det kommunala regelverket.

Kom och besök oss

Att börja på ett kooperativ är inte riktigt som att börja på vanlig förskola, det är bättre! Men därför tycker vi att det är bra om i vart fall en av er vårdnadshavare kommer och besöker oss på vårt öppna hus innan ni väljer att tacka ja till en plats.

Ert medlemskap i Tallgubben bygger på insikten om det engagemang som krävs av er i gengäld. Det är inte så mycket, men det är viktigt!

Så kom förbi när vi har öppet hus!

Föräldrakooperativet Tallgubben
Gubbängsvägen 81
122 45 ENSKEDE

Telefon: 076-555 89 33 alt. 073-687 64 08

FÖRSKOLECHEF/REKTOR

Sofie Pettersson
sofie@tallgubben.se
076-555 89 33

 

KONTAKTFÖRÄLDER/ORDFÖRANDE I FÖRÄLDRAKOOPERATIVET
Fredrik E Kastenholm
ordforande@tallgubben.se