SÖK BARNOMSORG

Ni som är intresserade av att ställa ert barn i kö går själva in och gör det via Utbildningsförvaltningens e-tjänst Min barnomsorg på stockholm.se.

INFÖR ATT STÄLLA BARN I KÖ

Intyg (PDF) – Detta intyg ska skrivas under och skickas/lämnas till Tallgubben då du ställer ditt barn i kö och igen då barnet eventuellt erbjuds plats.

URVAL

Vi förstår att det är av intresse för föräldrar att få veta chanserna för en plats men tyvärr kan vi inte uppskatta någon väntetid/turordning. Intag av nya barn beror bland annat på hur många barn som går till förskoleklass samt antal syskon till barn på Tallgubben som väntar plats, vilket är faktorer som kan variera från år till år. Vi har vanligen intag till hösten, vilket dock kan ändras t.ex. om någon familj flyttar eller annan oförutsedd händelse.

Barn antas till förskolan med beaktande av syskonförtur (barn med syskon boende i samma hushåll som redan har en plats på förskolan) samt kötid, enligt det kommunala regelverket.

BESÖKA TALLGUBBEN

Det är önskvärt att minst en vårdnadshavare har besökt Tallgubben innan ni tackar ja till erbjudande om plats. Familjens medlemskap i kooperativet bygger på en insikt och medvetenhet om det engagemang som krävs i en föreningsdriven förskola.