Inskolning

När man fått en plats på Tallgubben så strävar vi efter att ni ska känna er varmt välkomna. Vi använder oss av den komprimerade föräldraaktiva formen av inskolning. Det innebär att förälder och barn är tillsammans på förskolan under tre hela dagar (kl 9-15). Man får då möjlighet att lära känna pedagoger och andra barn samt de rutiner som finns på förskolan.