Inskolning

När man fått en plats på Tallgubben så strävar vi efter att ni ska känna er varmt välkomna. Vi använder oss av den komprimerade föräldra-aktiva formen av inskolning. Det innebär att förälder och barn är tillsammans på förskolan under tre hela dagar. (9.00-15.00) Man får då möjlighet att lära känna pedagoger och andra barn samt de rutiner som finns på förskolan.