Vår verksamhet

Vår pedagogik grundar sig på förskolans läroplan. Vi strävar alltid efter att barnen skall var delaktiga och uppmuntras i sin utveckling och i sitt lärande.

För oss på Tallgubben är det viktigt att bedriva mycket av vår verksamhet ute. Vi har både skog och många parker i vår närhet och det utnyttjar vi flera gånger i veckan.

Då vi har en utvidgad syskongrupp skapas det bra förutsättningar för att man ser och lär av varandra, men ofta arbetar vi också i mindre grupper.

Vi strävar efter :

  • Att ha en föränderlig miljö där det är barnens intressen och önskemål är i fokus.
  • Att vi är lyhörda för barnens individuella önskemål och uppmuntrar dem i sin utveckling och sitt lärande.
  • Att materialet skall vara tillgängligt för att inspirera till skapande och lek.
  • Vi arbetar mycket medvetet med barnens sociala kompetens. Att lära sig respektera och ta hänsyn till varandra ser vi som mycket viktigt.
  • Att tillsammans synliggöra, uppmuntra och ta tillvara deras olika kompetenser.