Att vara förälder på Tallgubben

Det finns många fördelar med att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ som Tallgubben. Som förälder har man stora möjligheter att aktivt påverka sitt barns förskolegång, och barnen får uppleva hög personaltäthet och god omvårdnad från vår engagerade personal. Dessutom upplever många det som ett stort plus att man lär känna andra barn och föräldrar så väl som man gör hos oss!

I gengäld förväntas man hjälpa till med Tallgubbens verksamhet. Det rör sig om:

  • Städning av förskolans lokaler. Beroende på antalet familjer som har sina barn på förskolan innebär det att varje familj städar tre till fyra veckor per år. Städningen tar ca en timme i anspråk per kväll måndag till torsdag samt lite mer tid på fredagar då veckoslutsstädning utförs. På vintern ingår snöskottning i städningen och på sommaren gräsklippning.
  • Aktivt deltagande av alla medlemsfamiljer på två större städdagar per år.
  • I de fall personalen anser att jour behövs kallas jourhavande medlem in som vikarierande personal efter det upplevda behovet. Medlemmarna i kooperativet delar upp vardagarna i att vara jourhavande vilket innebär ca var trettonde fjortonde dag, beroende på antalet familjer.
  • Alla familjer ska under perioden för sitt barns vistelse sitta i styrelsen under en period av två år. Styrelsen består av fem personer och resterande medlemmar engagerar sig i olika arbetsgrupper: till exempel ekonomi-, fixar-, rekryterings- eller IT-grupp.
  • Alla familjer förväntas delta på medlemsmöten som är ca tre stycken per termin.