GDPR

Föräldrakooperativet Tallgubben ekonomisk förening behandlar personuppgifter enligt svensk lag. Med anledning av dataskyddsförordningens (GDPR) införande den 25 maj 2018 har föräldrakooperativet Tallgubben sett över och ändrat rutiner.

Se dokument nedan för mer information.